.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์สถิติด้วย R: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
ผู้แต่ง รศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-249-2
sex tubeporno izle