.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ผู้แต่ง รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-004-7
ชื่อหนังสือ ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์
ผู้แต่ง รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-15-9
sex tubeporno izle