.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 16 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ การเกษตรยั่งยืน : หลักการ แนวทาง และตัวอย่างระบบฟาร์ม
ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
นางผกาพรรณ สกุลมั่น
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-372-9
ชื่อหนังสือ สถิติการวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจัย
ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 380 บาท
ISBN 974-537-820-8
sex tubeporno izle