.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-959-7
ชื่อหนังสือ ปรับปรุงพันธุ์พืช : พื้นฐาน วิธีการ และแนวคิด
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-285-4
sex tubeporno izle