.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ของเซลล์
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรา คัมภิรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์
ราคา 310 บาท
ISBN
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ของเซลล์
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรา คัมภิรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-397-1
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ของเซลล์
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรา คัมภิรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-126-2
sex tubeporno izle