.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุวิศวกรรมขั้นสูง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-223-2
sex tubeporno izle