.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ แลคโตบาซิลลัส: พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 360 บาท
ISBN 978-616-556-239-3
sex tubeporno izle