.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ ไวรัสของแมลง : นิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัส
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-910-7
sex tubeporno izle