.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ โรคพืชและการวินิจฉัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-085-6
sex tubeporno izle